De samarbeidende organisasjoner (DSO) er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund (Dnmf) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), opprettet spesielt for å ivareta lønn og arbeidsvilkår for ansatte i sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen.
DSO-samarbeidet har eksistert i nesten 40 år, og organisasjonene har hatt overenskomst med Norges Rederiforbund for personell på flyttbare innretninger siden 1974.