Administrasjonsansvarlig
Områdeansvarlig Nordisk NIS og Utenlandske avtaler.
Forhandling og saksbehandling innenfor sine områder.
Kurs og konferanser

Bakgrunn:
Skipselektriker/ETO i Marinen, offshoreservice fartøy, konstruksjon- og dykkerskip.
Tidligere verv som hovedtillitsvalgt, forhandlingsutvalg NOR Utenriks og Nordisk NIS og styremedlem i Ålesund Maskinistforening.