Medlemsservice
Besvare henvendelser fra medlemmer og gi informasjon om medlemskap i forbundet. Faktura spørsmål.

Bakgrunn:
Sekretær/kontormedarbeider ved AHUS, Lovisenberg sykehus, OUS, rørleggerbedrifter og Opplæringskontoret for tømrerfaget.