Nasjonalt og internasjonalt regelverk, råd- og utvalgsarbeid, kurs og foredrag

Bakgrunn:
Tjenestegjort utenriks, kysten, innenriks, marinen, maritime verksted og Sjøfartdirektoratet.
Maskinsjef siden 1990.
Fra hovedtillitsvalgt i rederi til DNMF i 1998 som offshoresekretær med ansvar for rigg,
supply og bøyelast, deretter avdelingsleder tariff sjø- kontor i Stavanger.
Fra 2009 fagsjef med kontor i Oslo og har med mennesket i sentrum, hovedansvar for
sjøsikkerhet (HMS) innen forbundets ansvarsområde, herunder regelverk som omhandler teknisk, utdanning, kompetanse, sertifisering og bemanning både nasjonal og internasjonalt gjennom blant annet Sjøfartsdirektoratet (SDir), Petroleumstilsynet ( Ptil), IMO, ILO, ITF, ETF, NMF som leder eller styremedlem.