Områdeansvarlig for offentlig sektor - statlig sektor, kommunal sektor, Samfunnsbedriftene, brannavtalen, Spekter (ansatte i helseforetakene), landbaserte private avtaler og generelle tariffspørsmål.
Konflikt- og tvistehåndtering.
Kursansvarlig og konferanser.