Redaktør i Maritim Logg.

Bladet går til alle de tre forbundenes medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte. Utgiver er Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, med ti utgivelser per år. Opplaget er 29.000 i papirformat og som e-magasin. Medlem av Fagpressen.

Bakgrunn:
Utdanning fra BI, Høgskolen i Vestfold og i Bodø, samt etterutdanning ved blant annet Institutt for Journalistikk og fotograf Morten Krogvold Workshop. Har lang fartstid som redaktør, journalist, fotograf og forfatter. Har mottatt stipend fra Stup og Norsk fagforfatterforening.