Thomas Alstedt Jacaobsen er nylig tillitsvalgt i klubben og deltok i på årsmøtet for første gang. Veldig gøy å få møte så engasjerte tillitsvalgte, sier områdeansvarlig Helene Brandal.