DSO

DSO-delegasjonen fra venstre: Vidar Haltbakk; Ingar Bøyum; Trond Borg; Trond Kommedal; Hans Sande; Dagfinn Kristiansen; Bjarte André Mjåseth; Sten Langøy og Erling Fasting

Hovedoppgjøret på rigg 2024, startet i formiddag i lokalene til Norges Rederiforbund.

Det er satt av to dager til forhandlingene. De samarbeidende organisasjoner (NSOF og Dnmf) forhandler parallelt med de øvrige organisasjonene. 

Partene vil ikke melde ut noe under selve forhandlingene. Det vil bli lagt ut informasjon så snart forhandlingene avsluttes.

DSO-delegasjonen ledes av forhandlingssjef Hans Sande.