Dette er en viktig møtearena som er veldig nyttig både for oss sentralt og de hovedtillitsvalgte. Her har vi god erfaringsutveksling på tvers av klubbene noe som er særlig nyttig for nyetablerte klubber.

Vi hadde en stor glede av å ha med oss Erik Søyland som er hovedtillitsvalgt for den ny oppstarta klubben i Nobel drilling. Vi ønsker dere velkommen som klubb i DSO.