Over 30 engasjerte tillitsvalgte møtte opp for intense diskusjoner om aktuelle utfordringer og veien fremover for sektoren.

Torsdag åpnet med fokus på nye regler om innleie, hvor deltakerne engasjerte seg i livlige diskusjoner om de nylige endringene. Etter lunsj gikk konferansen dypt inn i spørsmål om mangfold og likestilling, utforsket eksisterende ukulturer og strategier for å bekjempe trakassering på arbeidsplassen.

Den andre dagen kastet lys på sikkerhet som en sentral bekymring. Diskusjoner om siste nytt fra Sikkerhetsforumet og forbindelser mellom kostnadsreduksjoner og hendelser i norsk petroleumsvirksomhet sto i fokus. "Tillitsvalgtes Time" skapte en plattform for deltakernes engasjement, med gjennomgang og diskusjon av aktuelle temaer.

Konferansen ble avsluttet med en oppsummering og evaluering, og deltakerne forlot arrangementet med ny innsikt og inspirasjon for å forme en trygg og inkluderende fremtid for den maritime næringen.