- For DSO var det viktig å sikre medlemmenes kjøpekraft, samt ivareta at ledelse, ansvar, utdanning og kompetanse skal gi uttelling, sier forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson.

- Vi er derfor svært fornøyde med å ha sikret økt kjøpekraft for våre medlemmer samtidig som vi ivaretar relasjonene mellom stillingene.

Det gis et generelt tillegg på 6,5 prosent som legges på lønnmatrisens linje 2 «årslønn med feriepenger» i gjeldende lønnstabell lønnsgruppene A1 - E. 
For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en minimumsramme på 6,5 prosent, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minimum 5,2 prosent. Minstelønnssatser for alle grupper økes med 6,5 prosent inkludert feriepenger. 

Videre øker nattillegget i overenskomstens punkt 7 økes med kr. 5,50 til kr. 102,50 pr. time, og helligdagsgodtgjørelsen i overenskomstens punkt 12 økes med kr. 75,- til kr. 2275,- pr. døgn. 

- Totalt sett gir dette en ramme for oppgjøret på 6,95%, forklarer Bengtsson.
På bildet: NRs forhandlingsleder Geir Sjøberg sammen med DSOs forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson.