De som er omfattet av streikeuttaket har fått direkte beskjed. Det mekles parallelt med Industri Energi og SAFE.

Det foreligger taushetsplikt under meklingen og det vil derfor ikke komme ut noe mer informasjon før vi er ferdig.

 

Forhandlingsutvalget til DSO består av:

Forhandlingsleder: Hege Merethe Bengtsson

Leder av forhandlingsutvalget: Jarle Medalen

Nestleder: Trond Borg

Øvrige medlemmer:

Vidar Haltbakk

Katja Dienemann

Mattias Nilsson

Trond Løfgren

Helene Brandal