- Vi oppfordrer folk til å melde fra til oss hvis dere ser noe mistenkelig som for eksempel droneaktivitet, sier politiet i Sør-Vest politidistrikt.

Sikkerhetsnivået er hevet for store deler av petroleumssektoren, og samarbeidet mellom selskapene og aktuelle myndigheter er trappet opp.

Den militære aktiviteten vil økes, men på det ekstraordinære møtet i Sikkerhetsforum, ble det ikke gitt noe detaljert informasjon om hvordan dette skjer.

Det var Petroleumstilsynet som arrangerte det ekstraordinære møtet i Sikkerhetsforum ,i forbindelse med den senere tids hendelser med Nordstream 1 og 2 og droneaktivitet på sokkelen.

Fra DSO deltok avdelingsleder Morten Kveim.