Det er i utgangspunktet satt av én dag til forhandlingene.

Ledelse, ansvar og kompetanse skal gi uttelling!

De samarbeidende organisasjoner (NSOF og Dnmf) forhandler parallelt med de øvrige organisasjonene. 

DSO poengterte i sin åpningstale at ledelse, ansvar og kompetanse skal gi uttelling.

Videre ser vi at de individuelle forhandlingene over år ikke har fungert etter hensikten slik at disse ikke har hatt den lønnsutvikling de skulle hatt. Dette kombinert med kravet om å sikre kjøpekraften for alle våre medlemmer, er DSOs krav inn i årets mellomoppgjør.

DSO-delegasjonen er Trond Borg; Katja Dienemann; Mattias Nilsson; Roger Skåtøy; Vidar Haltbakk og Trond Kommedal. 

Forhandlingsleder for DSO er Hege-Merethe Bengtsson. DSO-rådgiverne Trond Løfgren og Helene J. Brandal deltar også under forhandlingene.

Trond Borg og Katja Dienemann sitter i engere utvalg sammen med forhandlingsleder Hege-Merethe Bengtsson og Trond Løfgren.