Mjåseth startet i Dnmf 1. september, og Dnmf styrker dermed teamet på juridisk. Han er jurist med erfaring fra fagforeningsarbeid, både lokalt og sentralt. Det juridiske teamet jobber med alle type saker som medlemmene trenger råd og støtte til.

Ha overtar nå områdeansvaret for DSO-området i Dnmf, etter Helene J. Brandal.

Spennende jobb
– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne jobben med DSO-området. Det blir spennende, og jeg har brukt de første ukene til blant annet å gå igjennom det som forbundet jobber med av juridiske saker og spørsmål sammen med advokat Knut Walle-Hansen, sier Mjåseth.

Han kommer fra en stilling som HR-rådgiver ved Universitetet i Agder. Tidligere har han blant annet jobbet ved Agder Politidistrikt, der han har jobbet blant annet som namsfullmektig og som førstekonsulent ved Utlendingsseksjonen.

Lang erfaring
Mjåseth har også lang erfaring med fagforeningsarbeid, og har vært ansatt som organisasjonssekretær og saksbehandler i Safe.

– I Dnmf og DSO er det mest maritime medlemmer og litt annen type struktur enn det jeg kjenner fra Safe, men tariffavtaler er jeg godt kjent med og hvordan fagforeningsarbeid er. Det blir spennende å komme i gang med sakene som vi får på bordet, sier han.