Plassoppsigelsen ble sendt 29. mai og omfatter i underkant av 400-medlemmer

Plassfratredelsen omfatter 94 medlemmer fordelt på 7 innretninger i virksomhet norsk sokkel. DSO mekler samtidig med IE og SAFE og har i fellesskap blitt enige hvilke innretninger som skal omfattes av første streikeuttak, men DSO har begrenset sin plassfratredelse til innretninger i streikeuttaket hvor vi har medlemmer: Deepsea Nordkapp, Maersk Integrator, Akofs Seafarer, COSL Promoter, Transocean Spitsbergen, Island Wellserver og West Elara.

Forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) ble brutt 24. mai og mekling er berammet til 28. juni i Oslo med frist midnatt samme dag. Kommer ikke partene til enighet i mekling, blir det altså streik på flyteriggområdet fra natt til 29. juni.

For DSO er det viktig å sikre medlemmenes kjøpekraft, samt ivareta at ledelse, ansvar og kompetanse skal gi uttelling. Dessverre opplevde vi ikke forståelse for våre krav hos motparten og forhandlingene endte i brudd. Vi søker derfor bistand hos riksmekleren.

Alle som er direkte berørt vil få nærmere beskjed av sine klubber og DSO sentralt.