Rådgiverne i DSO har i lengre tid samlet informasjon fra medlemmene om deres karantenetid under Pandemien, og varselet er sendt på bakgrunn av dette.

- Hvordan bedriftene praktiserte og betalte for våre medlemmers karantene varierer betydelig mellom bedriftene, og ikke alle medlemmene har funnet grunnlag i å fremme krav mot egen arbeidsgiver for dette. Men, der det er grunnlag for å fremme et krav, fremmer vi krav, uttaler Helene Brandal og Trond Løfgren, rådgivere i DSO.

Advokat Anders Hansson i Sørlandsadvokatene har sendt søksmålsvarselet på vegne av DSOs medlemmer. Han opplyser at han venter svar fra bedriftene i løpet av dager.

- Svaret fra bedriftene vil avgjøre om det er nødvendig å fremme søksmål for å kreve inn våre medlemmers berettigede krav, uttaler advokat Martha Nordal i DSO. 

Dersom du ikke har vært i kontakt med tillitsvalgte i DSO om å fremme et krav for karantene under pandemien, oppfordres du til å kontakte tillitsmannsapparatet eller en rådgiver i DSO.